14 เมษายน 2562 รัฐบาลห่วงสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยกว่าร้อยละ 50 ย้ำทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190414101924360

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ยังอยู่ในปริมาณที่รับได้ แต่ก็พบว่ามีเขื่อนต่างๆ มีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 50 มากกว่า 20 เขื่อน โดยเกิดจากการใช้น้ำจำนวนมากเพื่อการปลูกข้าวและพืชทางการเกษตรจนเกินกว่าแผนที่กำหนดทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องเริ่มบริหารจัดการใหม่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำน้อยลงมากกว่านี้ จนไม่เพียงพอต่อการดูแลระบบนิเวศน์ ซึ่งต้องขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดการทำเกษตรที่ใช้น้ำมาก ขณะที่รัฐบาลก็จะดูแลพืชที่ปลูกแล้วไปแล้วไม่ให้ได้รับความเสียหายเช่นกัน ทั้งนี้เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 50 จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 50 ถึง 7 เขื่อน และมีบางพื้นที่ ใน 4 จังหวัดเท่านั้นที่มีความน่าเป็นห่วง โดยหลังเทศกาลสงกรานต์จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบน้ำในพื้นที่ต่าง  อีกทั้งจะใช้มาตรการเดียวกับปี 2558 ดูแลบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับการใช้ในปีนี้ เบื้องต้นได้ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แต่หากพื้นที่ไหนน้ำไม่เพียงพอก็จะขนส่งน้ำมาช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน